Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας. Η Training and Certification Services (TCS) είναι μία εταιρία η οποία ασχολείται με το χώρο της εκπαίδευσης και πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και την πιστοποίηση προσόντων και τη συμβουλευτική. Η έδρα της TCS βρίσκεται στο Λονδίνο.

Η TCS στοχεύει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες πιστοποίησης κάθε ενδιαφερόμενου, µε προσήλωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ευέλικτων λύσεων. Η πολυετής εμπειρία των στελεχών µας στο χώρο της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης είναι το κλειδί της επιτυχίας μας και μας ενθαρρύνει στους μελλοντικούς μας στόχους.

Ένα από τα βασικά αντικείμενα της εταιρίας είναι οι ξένες γλώσσες και συγκεκριμένα η Αγγλική. Η TCS στην προσπάθειά της να βοηθήσει τον μαθητή στοχεύει στην εκμάθηση της γραμματικής για να του δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσει γερές βάσεις και να συνεχίσει στα αντίστοιχα πτυχία. Μέσα στ πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, έχουμε σχεδιάσει και δημιουργήσει ένα βιβλίο γραμματικής και ένα πρόγραμμα e-learning που συμβαδίζει με το βιβλίο της γραμματικής.

Παρακάτω, θα βρείτε Demo του προγράμματος e-learning για την αγγλική γλώσσα καθώς και ένα απόσπασμα του βιβλίου γραμματικής της TCS.

DEMO

Username:demo
Password:*Demo123

Address:
178 Seven Sisters Road
London
N7 7PX